• Zgłoś naruszenie zasad
  1 głos
  Zagłosuj

  błąd w pytaniu - post. zabezpieczające kpc

  błąd
  Postępowanie zabezpieczające
  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie
  a
  2 tygodni od dnia wpływu wniosku
  b
  miesięcznym od dnia wpływu wniosku
  c
  3 miesięcy od dnia wpływu wniosku

  W pytaniu powyżej mają Państwo błąd - odpowiedź poprawna to termin miesięczny zgodnie z art. 737 kpc.

  anonim 2010-08-17 11:09

 • Kto głosował
  • + 1 anonim

Dodaj komentarz

« powrót

Dodaj nową sugestię

Odpowiadają na sugestie :

 • testy-prawnicze

Aktywni użytkownicy :


więcej »